Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

FIIT STU v Bratislave otvorila Kariérne centrum, ktorého cieľom je pripraviť študentov na úspešný vstup na pracovný trh. Unikátny projekt je výsledkom spolupráce fakulty so spoločnosťou IT-CROWD, s. r. o., ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov so zameraním na informačné a komunikačné technológie.

Viac v tlačovej správe

Harmonogram podujatí:
26.   9. 2013
Knižnica (-1.43)
16:00 - 17:30
  (90 min.)
Úvodná prezentácia - pozvánka na workshopy
- predstavenie projektu a pozvánka na workshopy
  1. 10. 2013
Knižnica (-1.43)
16:00 - 17:30
  (90 min.)
Úvodná prezentácia - pozvánka na workshopy
- predstavenie projektu a pozvánka na workshopy
  3. 10. 2013
Knižnica (-1.43)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Nedá sa nekomunikovať
- základné aspekty, princípy a zásady komunikácie
- spätná väzba lektora ku komunikácii účastníkov
- odporúčania a rady pre zlepšenie základných komunikačných zručností
- základy spoločenského protokolu a etikety
  8. 10. 2013
Knižnica (-1.43)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Vyjednávanie - doma, v škole, v práci
- základné princípy vyjednávania
- zvládanie námietok bez hádky
- zvýšenie úrovne vyjednávacích zručností
10. 10. 2013
Knižnica (-1.43)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Asertivita, agresivita a manipulácia
- základné princípy asertívneho správania, obrana pred agresivitou a manipuláciou
- ako nemanipulovať

Prihlás sa >>>
15. 10. 2013
Knižnica (-1.43)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Konflikty naše každodenné
- zvládanie konfliktov asertívnym spôsobom
- testovanie vlastného obvyklého spôsobu riešenia konfliktov
- odporúčania na zmeny v správaní
- práca s emóciami v konflikte

Prihlás sa >>>
17. 10. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Time management
- práca s časom a prioritizácia, plánovanie a kontrola činností s rozumom
Prihlás sa >>>
22. 10. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Ako bojovať so stresom
- ako pracovať so stresom, relaxačné techniky
Prihlás sa >>>
24. 10. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Prezentačné zručnosti I.
- ako urobiť dobrú prezentáciu
Prihlás sa >>>
29. 10. 2013
Knižnica (-1.43)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Prezentačné zručnosti II.
- ako dobre odprezentovať prezentáciu
Prihlás sa >>>
  5. 11. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Aktívne počúvanie
- ako vnímať iných a komunikovať skutočne efektívne
Prihlás sa >>>
  7. 11. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Ako zbaliť babu
- workshop zameraný na empatiu a rozvoj emocionálnej inteligencie
Prihlás sa >>>
12. 11. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Líder ako vzor
- základné princípy vodcovstva:
- charizma a dôvera
- motivácia ľudí okolo seba
Prihlás sa >>>
14. 11. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Kladenie otázok a spätná väzba
- dôležitosť kladenia otázok, nácvik správneho spôsobu kladenia otázok
- ako podať spätnú väzbu bez deštruktívnej kritiky

Prihlás sa >>>
19. 11. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Dvaja sú vždy viac ako jeden
- zameranie na tímovú spoluprácu a výmena informácií
Prihlás sa >>>
21. 11. 2013
Konzultačná miestnosť (2.23)
16:00 - 18:00
(120 min.)
Verbálna komunikácia - naučte sa správne vyjadrovať
- práca so slovom a stavbou vety, práca s jazykom a vyjadrovaním
Prihlás sa >>>