Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje,
že dňa 29. 10. 2013 sa v miestnosti 2.06 v budove FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej ul. 2 uskutoční
o 9.00 hod. habilitačná prednáška RNDr. Michala Laclavíka, PhD. z Ústavu informatiky SAV s názvom: „Tvorba znalostných báz pomocou jednoduchých sémantických sietí“
a o 11.00 hod. obhajoba jeho habilitačnej práce s názvom: „Objavovanie vzťahov medzi entitami v sémanticých textových grafoch“.

Habilitačné konania