Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ktoré sa uskutočnili 9. októbra 2013 v čase 9:00-15:00 v priestoroch chodby 1. NP FIIT STU v Bratislave sú už známe.

Do študentskej časti AS FIIT STU bola zvolená:
Barbora Pavlíková (130 hlasov) zápisnica z volieb do AS STU
Do študentskej časti AS STU bol zvolený:
Ing. Róber Móro (129 hlasov) zápisnica z volieb do AS STU