Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan FIIT, doc. Pavel Čičák, pozýva

19. novembra 2013 o 13.00 hod.
do Turingovej veľkej učebne

na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FIIT STU
a oceňovanie študentov pri príležitosti Dňa študentstva,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia založenia FIIT.

Na slávnostnom podujatí budú taktiež ocenené osobnosti,
ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj fakulty.

Tlačová správa

Pozrite si fotografie z podujatia >>>

FIIT oslavuje svoje 10. výročie
Článok pripravený do decembrového
vydania univerzitného časopisu Spektrum


prezentácia (pdf; 6,984 MB)