Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

29. apríla 2014, FIIT STU v Bratislave - študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie

13. februára 2014 je uzávierka zaslania abstraktov.

TVOJE RIEŠENIE URČITE NIEKOHO ZAUJME!

Vybrané najlepšie príspevky môžu získať grant na ich ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre.

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu do 13. 2. 2014  (štvrtok)
Zaslanie príspevku do 20. 2. 2014* (štvrtok)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 17. 3. 2014  (pondelok)
Camera ready do 22. 3. 2014  (sobota)
Konferencia IIT.SRC 29. 4. 2014  (utorok)


* Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2014, môžu odovzdať príspevok do 23. 2. 2014 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze IIT.SRC, slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania tak, aby nevznikol autoplagiát.

Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej aj elektronickej podobe.
Elektronická podoba bude mať pridelené ISBN a bude voľne dostupná na internete.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.

Pozri si Postkonferenčný zborník z IIT.SRC 2013 (16,5 MB).