Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ktoré sa uskutočnili 23. januára 2014 v čase 10.00 - 12.00 hod. v 2.06. na FIIT STU v Bratislave sú už známe.

Do zamestnaneckej časti AS STU bol zvolený:
Ing. Peter Truchlý, PhD.
(15 hlasov)

zápisnica