Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Igor Farkaš

Seminár sa koná v letnom semestri akad. roka 2013/14

24. februára - 19. mája 2014

v pondelok vždy v čase 15.00 - 16.30 hod.
v seminárnej miestnosti I-23 na FMFI UK v Bratislave, blok Informatika

24. 2. 2014
pondelok
15.00
Nekognitívna robotika
1. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Dr. Pavel Petrovič (Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK v Bratislave)
  3. 3. 2014
pondelok
15.00
Umelé umenie - môže počítač vytvoriť a posudzovať umelecké dielo?
2. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: doc. Martin Šperka (Fakulta informatiky PEVŠ, Bratislava)
10. 3. 2014
pondelok
15.00
Evolutionary – Epistemic Approach to an Emergence of Propositional Logic
3. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: prof. Vladimír Kvasnička (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
17. 3. 2014
pondelok
15.00
Kognitívne vysvetlenie predstáv o nadprirodzenom škodení
4. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: doc. Tatiana Bužeková, (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave
24. 3. 2014
pondelok
15.00
Continuous and discrete aspects of phonological cognition
5. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: doc. Štefan Beňuš (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, ÚI SAV, Bratislava)
31. 4. 2014
pondelok
15.00
Eliza effect and a therapeutic role for robots
6. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: prof. Bipin Indurkhya (International Institute of Information Technology, Hyderabad, India)
7. 4. 2014
pondelok
15.00
Broadcasting to the enemy: Deception as a solution in evolution of language
7. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Ľudovít Malinovský (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
14. 4. 2014
pondelok
15.00
Klasifikácia binárnych deskriptorov pomocou upravenej Genetickej pamäti
8. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Ján Kvak (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
28. 4. 2014
pondelok
15.00
Computational Cognitive Model of Objective Self-awareness through Mentalizing and Empathy
9. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Soheil Khosravipour (OEFAI, Vienna, Rakúsko)
  5. 5. 2014
pondelok
15.00
Metafora na rozhraní vied
10. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: prof. Silvia Gáliková (Filozofický ústav SAV, Bratislava a Katedra filozofie FF TU v Trnave)
12. 5. 2014
pondelok
15.00
Extrakcia sumarizovaných názorov a identifikácia autorít v konverzačnom obsahu
11. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: doc. Kristína Machová (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach)
19. 5. 2014
pondelok
15.00
Hierarchické učenie posilňovaním
12. seminár - I-23 na FMFI UK v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Viliam Dillinger (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)