Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

13. mája - 31. júla 2014 sa môžete otestovať.

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je pomôcť motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl pre štúdium (zúčastniť sa však môhol každý, bez ohľadu na vek, či prácu v oblasti informačných a komunikačných technológií), a podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania IKT v každodennom živote aj profesionálnej praxi.

Projekt IT FITNESS TEST 2014 je organizovaný v rámci pokračovania úspešnej aktivity testovania z rokov 2010 a 2013, v úzkej spolupráci IT asociácie Slovenska, MF, MŠVVŠ a partnermi, ako aktivita organizovaná v spolupráci s pracovnou skupinou “Vzdelávanie a digitálne zručnosti” digitalného lídra – štátneho tajomníka Ministerstva financii Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, v rámci cieľa „Zvyšovanie digitálnych zručností detí, mládeže i učiteľov”.