Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

29. októbra 2014 od 9.00 do 15.00 hod.
sa v priestoroch chodby 1. NP FIIT STU
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú na študijnom oddelení
do 12.00 hod. dňa 23. októbra 2014.

Voľby do študentskej časti AS STU - oznam
kandidátna listina do štud. časti AS STU