Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

30. októbra 2014 od 10.00 do 12.00 hod.
sa v zasadačke dekana FIIT (miestnosť 2.06 na 2. NP)
uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 12.00 hod. dňa 24. októbra 2014.

Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU - oznam
kandidátna listina do zamestnaneckej časti AS FIIT STU