Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 30. októbra 2014 od 10.00 do 12.00 hod.
sa v priestoroch fakulty v zasadacej miestnosti dekana FIIT STU (2.06 na 2. NP)
uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutí kandidáti:

  1. Ing. Ján Hudec
  2. Ing. Peter Lacko, PhD.

Kandidáti do senátu