Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
18. decembra 2014 o 11.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce
Ing. Jána Hudeca: Príspevok k metódam a algoritmom automatického generovania funkčných testov procesorov.