Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 3. marca 2016 sa na akademickej pôde FIIT STU v Bratislave uskutočnila slávnostná inaugurácia novej dekanky. Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., sa v histórii najmladšej fakulty STU stala treťou dekankou. Akademické insígnie prebrala po predchodcovi prof. Pavlovi Čičákovi. Najmladšiu zo siedmich fakúlt STU v Bratislave bude dekanka Mária Bieliková manažovať do roku 2019, kedy sa končí jej funkčné obdobie.

Prejav inaugurovanej dekanky prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD.

Príhovor prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD., predchádzajúceho dekana fakulty


Vaša Magnificencia,
Spektability,
Honorability,
vážení členovia vedeckej rady,
vážení členovia akademického senátu,
vážení členovia správnej rady univerzity,
milé študentky a študenti, kolegovia,
milí hostia,
vážené slávnostné zhromaždenie!

Veľmi si vážim to, že tu môžem stáť, najmä pred Vami milí moji najbližší kolegovia, kolegovia študenti, priatelia.

Informatika a informačné technológie dnes hýbu svetom. Bez informatiky a informačných technológií mnohé profesie už nemôžu fungovať. Je známe, že jeden kvalitný informatik zabezpečí až 10 pracovných miest. Toto je pre nás dobrá správa. Zároveň, je to pre takú fakultu, akou je fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, fakulta uznávanej výskumne orientovanej technickej univerzity, veľký záväzok. Záväzok k výchove kvalitných odborníkov pripravených uplatniť sa na významných pozíciách v rôznych oblastiach kompetencií. Priemysel kričí – potrebujeme viac, potrebujeme čo najviac práve takých, akí vychádzajú z FIIT. Priemysel berie všetko schopné, čo má IT ruky a nohy. Nulová nezamestnanosť. Prakticky všetci naši absolventi pracujú v odbore. Významné pozície. Vysoké nástupné platy.

Práve tento pozitívny vývoj v oblastiach, ktoré na fakulte rozvíjame, spolu so spôsobom financovania vysokého školstva a následného rovnakého rozpisovania financií na fakulty, predstavujú hlavné ohrozenia fakulty, ktorá by mala produkovať a produkuje špičkových absolventov v odbore s veľkou a významnou pridanou hodnotou pre spoločnosť.

História rozvíjania informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite má viac ako 50 rokov, siaha do začiatku 60-tych rokov minulého storočia, keď bol v r. 1962 na našej univerzite inštalovaný prvý počítač na vysokých školách vo vtedajšom Československu. Toto sa udialo práve tými ľuďmi, ktorí sa o 40 rokov neskôr aktívne angažovali pri vzniku našej fakulty.

FIITka je v 13-tom roku svojho života. To je taký typický začiatok pubertálneho veku. Ale podľa mňa má FIITka od puberty ešte ďaleko. Život inštitúcie je spravidla dlhší ako život človeka a na dobrej univerzite to platí mnohonásobne. FIITka je zatiaľ len v plienkach, potrebuje rásť. Som si vedomá toho, že s rastom fakulty, narastú aj problémy, minimálne budú iné ako tie súčasné. Aby sme sa vôbec k tým budúcim problémom dostali – ja sa na ne úprimne teším, lebo určite cesta k nim prinesie aj mnoho radosti a úspechov, tak ako tomu bolo vždy doteraz – je kľúčový práve rast fakulty.

Sme najmladšie dieťa univerzity, ktorá buduje na viac ako 150-ročnej histórii. Dieťa, ktoré je počuť, dynamické a neposedné. Funguje agilne, lebo v tak prudko sa vyvíjajúcich odboroch to inak nejde.

Naša fakulta sa v mnohom podobá na dnes tak populárne startupy – od nadšenia, skvelých ľudí, nápadov, cez hľadanie investície, bez ktorej sa len ťažko rastie, až po obetovanie osobných výhod a voľného času pre spoločnú myšlienku a vec. Riziká takéhoto stavu sú obrovské. Podobne, ako aj príležitosti. Ja, ako dekanka našej FIITky, robím a budem robiť všetko preto, aby sme sa v tvrdých štatistikách úspešných startupov dostali do tej správnej skupiny.

Milé kolegyne a kolegovia,

ocitli sme sa v odbore, ktorý hýbe celými spoločnosťami. Ocitli sme sa v odbore, o ktorom je známe a bolo viackrát v posledných rokoch preukázané, že investície doň významne posúvajú konkurencieschopnosť krajiny.

Som presvedčená, že sme sa ocitli na správnom mieste v správnom čase – tu v doline na kopci, kde sú okrem našej fakulty tri špičkové fakulty dvoch významných univerzít – Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Univerzít, ktoré produkujú polovicu všetkých výsledkov slovenského vysokého školstva a veľmi významnú časť špičkových výsledkov našej krajiny. A mohli by oveľa viac...

K tomuto do našej doliny na kopci prichádza veľká investícia. Všetci sme sa mohli, či už priamo, alebo prostredníctvom médií, dozvedieť minulý piatok správu predsedu parlamentu pána Petra Pellegriniho, ktorý pri otváraní Univerzitného vedeckého parku UK tu neďaleko, uviedol, citujem: „Je pripravený ďalší veľký projekt za sto miliónov eur, ktorý by mal v nasledujúcich rokoch zo štrukturálnych fondov smerovať do Mlynskej doliny v Bratislave, a túto sumu si podelia Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita.“

Naša fakulta musí čo najrazantnejšie nastúpiť na cestu rastu a postupne zaplniť našu krásnu budovu, ktorá stála našu univerzitu a fakultu a najmä jej dekanov prof. Molnára a prof. Čičáka, nemálo síl za posledných 8 rokov a špeciálne posledné 4 roky, keď sme sa do nej, aj keď nie celkom dokončenej, nasťahovali a úplne všetky zdroje minuli na jej dovybavenie. Ďakujem Stanko, ďakujem Pali, za nás všetkých na fakulte. Sme finančne na nule, ale máme vyhrnuté rukávy, aby sme to zvládli.

Pôsobíme v oblasti, kde máme úžasné príležitosti. Budem usilovne pracovať na tom, aby sa nám spoločne podarilo ich uchopiť, a potom držať, držať silno, až pokiaľ nezaplníme našu budovu ľuďmi – učiteľmi, výskumníkmi a odborným a administratívnym personálom, teda tými, ktorí prispievajú k výkonom, na základe ktorého získavame prostriedky pre naše fungovanie.

Akútna potreba nových poznatkov v informatike a informačných technológiách a dobrých odborníkov IT, ktorí na týchto poznatkoch vyrastú pre našu krajinu, zaväzuje. V tejto súvislosti sa veľmi teším, že vynárajúce sa príležitosti na rast našej fakulty prichádzajú pre nás doslova v hodine dvanástej. Veď fakulta sa, najmä vďaka prístupu každému rovnako, dostala v ľudských zdrojoch na začiatok, resp. ešte pred začiatok, keď nás učiteľov je v súčasnosti na fakulte menej, ako keď sme pred viac ako 12-timi rokmi vznikli! O súčasnom počte profesorov a docentov radšej nebudem hovoriť.

Prešlo 93 dní od môjho poverenia pánom rektorom do funkcie dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do povestných 100 dní ešte ostáva 7. Čo sa dá stihnúť za týždeň? Niekedy aj veľmi veľa. Za 7 dní sa dá napríklad hovoriť s každým zamestnancom jedného ústavu. Potom, ako som v prvom mesiaci pôsobenia získala spätnú väzbu od každého akademického zamestnanca aj písomne a aj ústne v rozhovore, mám skvelú správu pre našu univerzitu a pre Slovensko. Fakulta informatiky a informačných technológií má veľký potenciál, skvelých ľudí. Práve pred dvoma hodinami Vedecká rada fakulty schválila komisiu a oponentov pre habilitačné konanie jednej našej kolegyne a verím, že na každej ďalšej vedeckej rade aspoň jedno ďalšie začneme. Nie preto, že by sme sa vybrali cestou „generovania docentov a profesorov“. To je pre každú inštitúciu v dlhodobom horizonte zničujúce a toto, ako dekanka, nemôžem pripustiť. Ale preto, že tu máme už teraz veľký potenciál najmä v mladých kolegoch, ktorí tvoria v súčasnosti viac ako 40 % akademických zamestnancov fakulty a postupne sa stávajú vo svojom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou. Mojou a našou úlohou je tento potenciál uchrániť (aj pred dravým priemyslom) a rozvinúť ho (aby mohol práve tomu dravému priemyslu slúžiť).

Milí moji najbližší kolegovia, priatelia,

ďakujem za podporu, ktorej sa mi už dostalo, veľmi si ju vážim.

Milí všetci prítomní,

ďakujem za podporu tu a teraz. Ďakujem najbližším kolegom z FIITky, našim milým študentom, kolegom a vzácnym priateľom z našej univerzity a aj z iných univerzít, ďakujem vedeniu univerzity, bez podpory ktorého by sa nám veľmi ťažko žilo, partnerom z priemyslu, zástupcom ministerstva, všetkým priateľom a mojej milovanej rodine, bez podpory ktorej by som tu určite nemohla stáť. Slávnostný sľub, ktorý som pred chvíľou zložila mám v srdci od prvého momentu, kedy som sa rozhodla kandidovať na dekanku našej fakulty.

Vynaložím všetko moje úsilie a um v prospech IT vzdelania na Slovensku. Plne v súlade s víziou našej fakulty, ktorá má ambíciu udržať a rozvíjať svoju rolu jednej z vedúcich slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií v oblasti informatických vied a informačných a komunikačných technológií a uchádzať sa o čoraz významnejšie medzinárodné uznanie. Fakulty, ktorá vo výskume a vzdelávaní vychádza z predstavy spoločnosti, v ktorej efektívnejšie používanie informácií získaných a spracovaných prostredníctvom informačných a komunikačných technológií prispieva k lepšej kvalite života všetkých.

Pozerám sa na našu fakultu nie očami tretieho dekana, ale očami možno šiesteho-siedmeho dekana. Kde bude naša fakulta o 15 - 20 rokov? Budeme mať významné zastúpenie zahraničných študentov v graduálnom stupni uskutočňovanom v anglickom jazyku. Tu bude miesto plné študentov po celé dni a nielen v čase nevyhnutnej výučby. Viac individuálnej výučby, do hĺbky... Miesto, kde priemysel bude chodiť po rady a aktívne sa bude spolupodieľať na výchove budúcej informatickej špičky.

Na záver by som rada popriala všetkým dekankám a dekanom, aby sa im darilo a ich fakulty boli čo najlepšie. To vytvorí priestor pre to, aby FIITka nezaspala a stále sa mohla zlepšovať.

Verím, že energia, ktorú sme tu teraz vytvorili – a nielen my, ale aj viacerí, ktorí sa ospravedlnili, lebo ich premohli vírusy a teraz ležia doma a myslia na nás – nám vydrží dlho, minimálne by mohla najbližšie štyri roky!

Ďakujem.

Mária Bieliková