Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Kariérne centrum FIIT STU pripravuje pre teba jazykovéh kurzy
aj v letnom semestri akad. roka 2014/15.

Termín úvodného koordinačného stretnutia je

(štvrtok) 26. februára 2015 o 18.15 hod.
v Turingovej veľkej učebni (-1.58 na 1. PP) FIIT STU
.

Kurzy sú dotované.

Cena 10-týždňového kurzu je 40 €
(prípadne 60 € v trvaní 1,5 vyuč. hod.).

Minimálny počet študentov v skupine je 6.

Viac informácií a podmienky prihlásenia sa do kurzu >>>