Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
European BEST Engineering Competition

Celoeurópska inžinierska súťaž organizovaná BESTom pre študentov technických vysokých škôl.
Vznikla v Kanade, kde má dlhoročnú tradíciu.

Účasť na nej predstavuje prestíž a dáva študentom možnosť predviesť svoj talent, inovatívnosť a kreativitu.
Podporuje komunikatívnosť a vynaliezavosť študentov, rozvíja ich schopnosti v plánovaní a navrhovaní.

CASE STUDY

12. marca 2015
na FIIT STU v Bratislave

Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)

Registrácia >>>.

Súťaže sa zúčastňujú 4-členné tímy.
Každý člen tímu sa prihlasuje osobitne.

Chcete sa zúčastniť súťaže, ale nepodarilo sa vám vytvoriť kompletný tím? Nevadí!
Vyplňťe formulár a organizátori sa z nezaradených záujemcov pokúsia vytvoriť 4-členné tímy.

Viac na stránkach súťaže >>>