Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

vo štvrtok 16. apríla 2015 od 10.00 hod. do 12.15 hod.
sa v priestoroch fakulty v zasadacej miestnosti dekana FIIT STU (2.06 na 2. NP)
uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS STU.

Navrhnutí kandidáti:

  1. Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
  2. Ing. Jakub Šimko, PhD.
  3. Ing. Peter Trúchly, PhD.
  4. doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.