Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
21. augusta 2015
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 8.30 hod. Ing. Miroslava Sieberta:
Metódy testovania porúch oneskorení na kritických cestách v digitálnych systémoch

o 10.00 hod. Ing. Štefana Krištofíka:
Príspevok k architektúram a algoritmom samočinnej opravy pamätí RAM

o 11.30 hod. Ing. Dominika Macka:
Contribution to System-Level Design and Verification of Low-Power Digital Systems