Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
24. augusta 2015
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 4.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 14.00 hod. Ing. Romana Krakovského:
Spracovanie informačných zdrojov v multidimenzionálnom priestore dát pomocou Projektívnej ART neurónovej siete

o 15.00 hod. Ing. Ladislava Clementisa:
Study of game strategy emergence by using neural networks