Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
24. septembra 2015
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 10.00 hod. Ing. Jána Murányiho:
Optimization of Multimedia Flows in Multipath Networks

o 11.00 hod. Ing. Romana Broniša:
Prenos údajov v architektúre HBB-Next