Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Kariérne centrum FIIT STU pripravilo pre vás aj v zimnom semestri 2015/16 jazykové kurzy.
Pre študentov FIIT STU a FMFI UK budú kurzy dotované Kariérnym centrom (KC).

KC vie zabezpečiť vyúčbu každého svetového jazyka,
jedinou podmienkou je účasť minimálne šiestich študentov v skupine.
V prípade záujmu o iný jazyk, ako sú uvedené na stránke,
stačí poslať požiadavku e-mailom na adresu: jazyky[at]it-crowd.sk.

  • Výučbu vedú profesionálni lektori (aj native speakers) s dlhoročnými skúsenosťami.
  • Maximálny počet študentov v jednej skupine je obmedzený na 10 z dôvodu garancie kvality výučby.
    Ak bude viac ako 10 záujemcov na jeden kurz, otvoríme paralelne ďalší kurz.
  • Dotovaná cena za kurz v rozsahu 1 hodina týždenne počas 10 týždňov semestra je 40 € na osobu.
    V rozsahu 1,5 hodiny je 60 € na osobu.

Presný časový harmonogram a rozvrh hodín bude dohodnutý spoločne po ukončení registrácie.
Snaha je prispôsobiť termíny vašim časovým možnostiam v maximálnej možnej miere.

Podmienky prihlásenia sa na kurz sú: