Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

19. novembra 2015 od 11.00 do 13.00 hod.
sa v zasadačke dekana FIIT (miestnosť 2.06 na 2. NP)
uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 12.00 hod. dňa 10. novembra 2015.

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU - oznam
Kandidátna listina do zamestnaneckej časti AS FIIT STU