Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

FIIT STU v Bratislave, Vedecký park UK v Bratislave a čínska spoločnosť ZTE Corporation
podpísali 24. novembra 2015 v Číne Dohodu o vybudovaní nového vedecko-výskumného a servisného centra.
Hodnota investície je 20 mil. eur a jej cieľom je vytvoriť takmer 100 nových pracovných miest do roka 2020.

Náplňou centra bude aplikovaný výskum v oblastiach informačných a komunikačných technológii, biotechnológie, bioinformatiky a súvisiacich medziodborových oblastiach. Nové centrum nebude požadovať štátnu dotáciu SR. K podpisu dohody prišlo počas summitu "Čína + 16" v Suzhou (Čína).

Ako uviedol riaditeľ UVP Ján Turňa: "Je veľmi významné, že globálna technologická spoločnosť ZTE Corporation sa rozhodla vybudovať svoje vedecko-výskumné a servisné centrum práve v Mlynskej doline spolu s Vedeckým parkom UK a FIIT STU. Ťažiskom vývoja v novom centre bude multidisciplinárne riešenie medzi biomedicínou a informačnými- technológiami."

Dekan FIIT STU Pavel Čičák dodal: "Z pohľadu nových technológií a výskumu v oblasti aplikovanej informatiky je Čína ďaleko pred nami. Ak sa nám podarí preniesť časť jej know-how na Slovensko a spoločne s našimi odborníkmi posunúť vývoj dopredu, je to pre nás obrovská príležitosť."

Ako uviedol Ming Li, viceprezident ZTE Corporation, ZTE pozorne sleduje rozvíjajúce sa trendy a výzvy v oblasti informačných technológií, čo je aj spoločným cieľom všetkých partnerov a ich zákazníkov. S 20 vedecko-výskumnými centrami a 108 pobočkami vo svete, sa ZTE angažuje do informačno-komunikačných riešení zameraných na hlavné priemyselné odvetvia, verejných aj podnikových klientov. S novým vedecko-výskumným centrom prinesie ZTE na Slovensko svoje globálne skúsenosti a inovácie.

Tlačová správa


Zľava: Pavel Čičák, dekan FIIT STU v Bratislave, Ján Turňa, riaditeľ UVP UK v Bratislave a Ming Li, viceprezident ZTE Corporation.