Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

9. februára 2016 od 11.00 do 13.00 hod.
sa v zasadačke dekana FIIT (miestnosť 2.06 na 2. NP)
uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 16.00 hod. dňa 28. januára 2016.

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU - oznam
Kandidátna listina do zamestnaneckej časti AS STU