Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

28. apríla 2016
FIIT STU v Bratislave

študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie
>>>

11. februára 2016 je uzávierka zaslania abstraktov.

TVOJE RIEŠENIE URČITE NIEKOHO ZAUJME!

Vybrané najlepšie príspevky môžu získať grant na ich ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre.

Dôležité termíny:

  Zaslanie abstraktu do 11. 2. 2016  (štvrtok)
  Zaslanie príspevku do 18. 2. 2016* (štvrtok)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 15. 3. 2016  (utorok)
  Camera ready do 19. 3. 2016  (sobota)
  Konferencia IIT.SRC 28. 4. 2016  (štvrtok)


  * Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2015, môžu odovzdať príspevok do 21. 2. 2016 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze, IIT.SRC slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania, tak aby nevznikol autoplagiát.

Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej podobe (ako interný dokument fakulty).

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.

Pozri si Konferenčný zborník z IIT.SRC 2015 >>>.