Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

bude 23. februára 2016 o 13.00 hod. v Malej aule (-1.65 na 1. PP) FIIT STU.

Pozrite si návrh Dlhodobého zámeru FIIT STU na roky 2016 - 2021

Pripomienky, resp. námety zasielajte emailom na adresu sekretariat.dekan[at]fiit.stuba.sk do 22. 2. 2016 do 12.00 hod.