Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

spoločnosť ESET odštartuje pre študentov FIIT STU a FMFI UK sériu prednášok a praktických cvičení

štvrtky od 17.00 do 19.00 hod.

v Malej aule (-1.65 na 1. PP)
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2

Softvéroví inžinieri z Esetu porozprávajú a ukážu, čo je dôležité pri písaní väčších softvérových aplikácií.

Prejdete si techniky a pravidlá vývoja nielen funkčného, ale aj efektívneho, čitateľného, dlhodobo udržiavateľného a rozširovateľného kódu.

Súčasťou budú aj príklady a ukážky spôsobov, ako sa vyhýbať problémom v budúcnosti, ako na prvý pohľad odhaliť bežné chyby a ako pomocou menej kódu urobiť viac. Najskôr sa naučíte typické programové konštrukcie a základy C++. Neskôr začnete pracovať s jednoduchšími Windows API funkciami, vláknami a 3rd party knižnicami. Budeme používať moderné vývojové prostredie Visual Studio a nástroje Procmon, WinDbg, Git a JIRA.

Počet študentov na praktických cvičeniach je ohraničený na 12. Výber prebehne na základe vyplneného dotazníka a osobných rozhovorov.

Viac na stránke >>>