Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Predseda Akademického senátu
Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

dovoľuje si Vás pozvať na

slávnostnú inauguráciu dekanky FIIT STU v Bratislave
vo štvrtok 3. marca 2016 o 13.30 hod.
vo Veľkej aule FIIT STU v Bratislave

Ilkovičova 2, Bratislava
Inauguračný prejav prof. Ing. Márie Bielikovej >>>

Na FIIT zvolili kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2016-19 >>>