Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pravidelné stretnutie priaznivcov otvorených technológií.
Dva dni prednášok a workshopov. Otvorené technológie, slobodný software, hardware, maker comunity a open government.

9. - 10. apríla 2016
Pavilón fyziky FMFI UK v Bratislave

v Mlynskej doline

Vstup voľný.

OSS víkend je najväčším stretnutím vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku. Jej zameraním je použitie otvorených technológií vo všetých oblastiach: vývoji softvéru, stavbe hardvéru a robotike, vede, vzdelávaní, štátnej správe, štandardoch a spracovaní údajov.

Viac na stránkach konferencie >>>