Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

študentská súťaž o najlepšiu bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu, obhájenú v roku 2016, ktorú vyhlásila výskumná skupina Cognitive Research Cisco Systems ČR v spolupráci s FEL ČVUT v Praze,

o zaujímavé finačné ceny:
10 000 CZK - bakalárska práca
25 000 CZK - diplomová práca
35 000 CZK - dizertačná práca

a možnosť spolupráce so špičkovým výskumným pracoviskom pre kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Cisco v Prahe,
ktorá je úzko prepojená s tímami v Kalifornii, Texase a Londýne.

Do súťaže budú zaradené práce, ktoré sú tematicky odborne zamerané na počítačové vedy, najmä strojové učenie.
Prioritu majú témy relevantné pre bezpečnosť počítačových sietí (téma práce nemusí byť priamo zameraná na sieťové technológie):

  • Metódy strojového učenia a rozpoznávania
  • Detekcia anomálií
  • Klasifikácia komplexných a štrukturovaných dát
  • Big Data technológie
  • Softvérové inžinierstvo
  • Spracovanie signálu
  • Teória hier, agentové technológie
  • Teória grafov

Vybraní finalisti budú pozvaní na prezentáciu svojej práce, ktorá bude 4. novembra 2016. Hodnotiaca komisia bude posudzovať predovšetkým originalitu a praktickosť riešenia, hĺbku porozumenia problému a prínos k pokroku v oblasti sieťovej bezpečnosti.

Práce možno prihlásiť do súťaže do 23. septembra 2016:

Vybraní finalisté budou pozváni na finální soutěžní den, který proběhne 4. listopadu 2016. Hodnotící komise bude posuzovat především originalitu a praktičnost řešení, hloubku porozumění problému a přínos k pokroku v oblasti síťové bezpečnosti.