Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

PROPOZÍCIE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Termín: 26. máj 2016 (štvrtok)
Miesto: Malá telocvičňa FEI STU v Bratislave (blok T), Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, o 10.00 hod.
Otvorenie súťaže: 26. mája 2016 o 10.00 hod. v malej telocvični FEI STU
Vyhlásenie výsledkov:   po ukončení sútaže
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Vladimír Pajkoš, vladimir.pajkos[at]stuba.sk
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova[at]stuba.sk, tel.: 02 / 602 91 850, 860
Prihlášky: sútažiaci sa prihlasujú e-maillom (vladimir.pajkos[at]stuba.sk) alebo počas prezentácie od 09.50 hod.
Podmienka účasti: zamestnanci a doktorandi FEI a FIIT STU
Ceny: víťaz získava diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľaU

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel bedmintonu
Kategórie: dvojhra (len jedna spoločná kategória, do ktorej budú spadať muži, ženy, muži+ženy, v prípade, že sa turnaja zúčastnia viac ako dve ženy bude kategória mužská a ženská)
Systém súťaže:   bude určený na základe počtu prihlásených hráčov

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci sútaži.