Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka FIIT a predseda AS FIIT

pozývajú akademickú obec a všetkých zamestnancov fakulty na

Zhromaždenie akademickej obce FIIT STU
24. júna 2016 o 10.00 hod. v Malej aule FIIT

Program

  1. Vyhodnotenie akad. roka 2015/16
  2. Správa o činnosti AS FIIT STU
  3. Oceňovanie pracovníkov FIIT STU
  4. Diskusia