Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
29. júna 2016
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 3.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 11.00 hod.    Ing. Eduarda Kurica:
Automatic Estimation of Software Developer´s Expertise

o 12.30 hod.    Ing. Karola Rástočného:
Metadata Management for Large Information Spaces

o 14.30 hod.    Ing. Ivana Srbu:
Promoting Sustainability and Transferability of Community Question Answering