Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Archív aktualít

 • 02.04.2020
  • Sme v tom spoločne: Aj FIIT STU bojuje s COVID-19
   Zapojili sme 28-jadrový server do projektu Folding@home, ktorý dáva vedcom, bojujúcim s COVID-19, výpočtový výkon.  
  • COVID-19: Podmienky prijímania na bakalárske štúdium
   V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku, spôsobenou šírením koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2019/20 a pozastavenia Národných porovnávacích skúšok (tzv. SCIO testov), sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu na základe prijímacej skúšky.  
 • 01.04.2020
  • Zmeny v organizácii štúdia a termínov prijímacích konaní
   Príkaz dekana č. 3/2020 zo dňa 31. 3. 2020.
   Zmena organizácie štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/20 a termínov prijímacích konaní pre akademický rok 2020/21.  
  • Nestihli ste termín podania prihlášky na bakalárske štúdium?
   Môžete tak ešte urobiť do 14. apríla 2020. Posunuli sme termín podania prihlášok.
   Máte ešte  .  
  • Chceš patriť medzi 3 % populácie s najvyšším vzdelaním?
   Spustili sme prihlášku na doktorandské štúdium. Termín jej odoslania je 31. máj 2020.
   Máš ešte  .  
 • 31.03.2020
  • Otvorený list dekana FIIT
   Ubehli tri týždne, odkedy sme sa všetci neočakávane ocitli v situácii, ktorú ešte nik z nás nezažil. Naša spoločnosť dlhšie odolávala, avšak pred troma týždňami bola nútená prevziať zodpovednosť za ochranu zdravia svojich obyvateľov a pristúpila k prvým opatreniam, ktoré sa dotkli aj vysokého školstva.  
 • 26.03.2020
  • STU: Prerušenie výučby trvá do odvolania
   Výučba prebieha samoštúdiom a dištančnou formou. Harmonogram letného semestra sa môže meniť. Zamestnanci pracujú z domu. Internáty sú zatvorené. Zhromaždenia zakázané.  
 • 24.03.2020
  • Metodické usmernenie k organizácii štúdia na STU
   v letnom semestri akad. roka 2019/20. Výučba bude dištančnou formou. Výučbovú časť semestra bude možné posunúť do 6. júna 2020, o konkrétnej úprave a zmene harmonogramu na jednotlivých fakultách rozhodnú dekani fakúlt.  
 • 20.03.2020
 • 17.03.2020
  • Aktuálne informácie k prihláškam na FIIT
   V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku, spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19, informujeme o dôležitých zmenách, ktoré uľahčia podávanie prihlášky na STU:  
 • 02.03.2020
  • Night of Chances 2020 - presunutá na neskorší termín
   máj 2020, FIIT STU v Bratislave - Stretni inšpiratívnych ľudí a expertov z top firiem, ktorí ti na panelových diskusiách, či odborných prednáškach radi prezradia, čomu potrebuješ venovať svoju pozornosť, aby pre teba svet praxe po skončení školy nebol jednou veľkou španielskou dedinou.  
  • PyCon SK 2020 bude v neskoršom termíne
   september 2020, FIIT STU v Bratislave - konferencia určená záujemcom o Python, jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov na svete.