Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Archív aktualít

 • 31.01.2020
 • 27.01.2020
 • 24.01.2020
 • 22.01.2020
  • Net@FIIT 2020
   14. februára 2020 o 12.00 hod. na FIIT STU v Bratislave sa uskutoční súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače. Registrácia je otvorená do 9. 2. 2020 do 23.59 hod.  
 • 21.01.2020
 • 20.01.2020
 • 17.01.2020
 • 10.01.2020
  • Tlačové vyhlásenie
   Dňa 9. januára 2020 prišlo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov s prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD. vzhľadom na závažné porušenie pracovnej disciplíny, v dôsledku ktorého došlo k vzniku škody, v súlade s platnými právnymi predpismi, internými predpismi zamestnávateľa, ako aj v súlade s kolektívnou zmluvou.  
 • 02.01.2020
  • Novoročný príhovor dekana fakulty 2020
   Želám našej fakulte, aby rok 2020 bol rokom využitých príležitostí. Želám jej, aby sme využili veľký vedomostný a odborný potenciál, ktorý má nielen vo svojich zamestnancoch, ale aj v mladších kolegoch – študentoch. Využime naše know-how, rozvíjajme našu odbornosť na rast a inovácie, ktoré zužitkuje nielen FIIT, ale aj celá spoločnosť.