Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Od nastávajúceho akademického roku plánujeme otvoriť študijné programy 4-ročného bakalárskeho štúdia Informatika a Počítačové a komunikačné systémy a siete. Tieto študijné programy už posúdila Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa § 83 citovaného zákona odporučila MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom tohto študijného programu akademický titul Bc. Proces akreditácie sa zavŕši definitívnym formálnym vyjadrením ministerstva, ktoré sa očakáva v najbližších týždňoch.