Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Programátorska súťaž je opäť tu!

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v ôsmich mestách:
* Brno * Ostrava * Plzeň * Praha * Banská Bystrica * Bratislava * Košice * Žilina *

Dôležité termíny:

do 19. októbra 2016    
do 18.00 hod.
    
registrácia pre Bratislavu zaslaním e-mailu na adresu: acm.icpc[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
20. októbra 2016     koniec registrácie cez ICPC registračný systém
Pozrite si návod.
21. - 22. októbra 2016     lokálne kolo súťaže
18. - 20. novembra 2016     Central European Regional Contest 2016 (Záhreb, Chorvátsko)
20. - 25. mája 2017     ACM-ICPC World Finals (Rapid City, Južná Dakota, USA)

> Programovacie jazyky: Java, C++ a C.
> Zadania z predchádzajúcich ročníkov svetového finále súťaže >>>
> Technické pravidlá >>>
> Ďalšie informácie nájdete na stránkach >>>
> Zoznam prihlásených tímov >>>
> Pravidlá pre používanie literatúry:
   Súťažiaci môžu používať akúkoľvek literatúru v papierovej forme (knihy, manuály, výpisy programov, slovníky.
   Súťažiacinesmie priniesť a používať literatúru v elektronickej podobe, prípadne akýkoľvek iný softvér či sáta.
> Pre postup do regionálneho kola je potrebné spĺňať tieto pravidlá, ktoré sú graficky znázornené v Eligibility Decision Tree.


Program súťaže :

Miesto súťaže: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2 >>>

21. 10. 2016   -  piatok  
16.00 - 16.50   Registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
Chodba na 1. NP
17.00 - 17.30   Slávnostné otvorenie súťaže
Aula Minor (malá aula, -1.65 na 1. PP)
17.30 - 18.00   Informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania (priamy prenos z Prahy)
Aula Minor (malá aula, -1.65 na 1. PP)
18.00 - 19.30   Skušobné kolo
Adina centrálna počítačová učebňa (CPU, -2.01 na 2. PP)
 
22. 10. 2016   -  sobota  
  9.30 -   9.45   Súťažné pokyny (priamy prenos z Prahy)
Aula Minor (malá aula, -1.65 na 1. PP)
10.00 - 15.00   SÚŤAŽ
Adina centrálna počítačová učebňa (CPU, -2.01 na 2. PP)
15.00 - 15.30   Občerstvenie
15.30 - 16.30   Prezentácia riešení (priamy prenos z Prahy)
Aula Minor (malá aula, -1.65 na 1. PP)
16.30 - 17.00   Vyhlásenie výsledkov
Aula Minor (malá aula, -1.65 na 1. PP)

Upozornenie:
Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!