Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Už sú známe výsledky Great Minds student internships 2011 - iniciatívy zameranej na výber študentov pre študijný pobyt vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti IBM v Zurichu (výzva).

Štyria víťazi boli vybraní zo 45 nominantov.

Michal Lohnický, študent inžinierskeho štúdia FIIT STU patrí medzi víťazov spolu s ďalšími tromi (z ČR, Maďarska a Srbska).

Gratulujeme!

Ako si na stáži viedol vlaňajší víťaz - Daniel Švoňava, si môžete prečítať v univerzitnom časopise Spektrum č. 5, ktoré vyšlo v januári 2011, na 12. strane.