Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
23. februára 2007 je uzávierka prihlášok na výmenný študijný pobyt v zahraničí pre akad. rok 2007/08. Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakuly >> Informácie o >> štúdiu >> zahraničné študijné pobyty >> program Socrates-Erasmus.