Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Najúspešnejší absolventi bakalárskeho štúdia FIIT STU
v akademickom roku 2005/06
boli ocenení

Cenou dekana

 

Bc. Michal Dobiš
– absolvent 3-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika

    vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková

    cena sponzorovaná firmou: Ditec, a. s.

 

Bc. Michal Kurťák
– absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika

 

Bc. Michal Šimún
– absolvent 4-ročného bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika

 

Ocenení absolventi bakalárskeho štúdia v ak. r. 2005/06