Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie a Liberix vypisujú súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami (OIT) s cieľom stimulovať záujem o používanie OIT na školách.

Uzávierka zaslania prác s posudkom vedúceho a oponenta práce je 8. júna 2011.

Viac informácií >>>