Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

4. mája 2007 sa uskutočnilo v Prahe (ČR) finále medzinárodnej študentskej súťaže Imagine Cup 2007, ktorá podnecuje študentov k hľadaniu netradičných postupov a technológií s cieľom zlepšiť kvalitu ľudského života. Pražského finále sa zúčastnilo celkom osem študentských tímov (šesť z Česka a dva zo Slovenska) zo šiestich univerzít a vysokých škôl.

Záštitu nad súťažou Imagine Cup 2007 pre Českú a Slovensku republiku poskytla ministerka školstva, mládeže a telovýchovy ČR Dana Kuchtová a svojou účasťou podporil aj európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a multilingvizmus Ján Figeľ.

V tomto roku tímy spracovávali tému: „Predstavte si svet, v ktorom technológie sprístupňujú vzdelávanie všetkým.“

Víťazi sa zúčastnia v dňoch 5. - 11. augusta 2007 celosvetového finále súťaže v juhokorejskom Soule.

„Imagine Cup je kľúčovou iniciatívou propagovania Lisabonskej vízie a stratégie a formovania budúcnosti vzdelávania s využitím nových technológií. Európa, a teda aj Česká a Slovenská republika, sa snaží budovať spoločnosť založenú na inováciách a vzdelanej populácii. Potom, čo som videl prihlásené projekty a hovoril so súťažiacimi, bol som potešený, že súťaž, ako je táto, povzbudila študentov v pochopení potenciálu technológií vo výučbe a ich prínos pre výučbu,“ povedal Ján Figeľ, európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a multilingvizmus. „Imagine Cup je najlepším pre rozvoj inovatívnych a v praxi uskutočniteľných projektov, ktoré pomôžu využiť potenciál informačných technológií v každodennom živote a v kariére študentov. Tí môžu zlepšiť kreativitu a lepšie využiť talent študentov a budúcich používateľov ich riešení,“ dodáva Ján Figeľ.

 

Úspešné projekty slovenského finále Imagine Cup 2007 v kategórii Softvérový návrh:

 

    1. miesto - Projekt S.M.I.L.E. (Smart Multipurpose Interactive Learning Environment), tím študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (z Fakulty informatiky a informačných technológií).
    S.M.I.L.E. (Smart Multipurpose Interactive Learning Environment) spojuje výhody interaktívnych vzdelávacích materiálov a populárnych počítačových hier tak, že umožňuje učiteľom jednoduchšie a efektívne transformovať študijné materiály do trojrozmerných vzdelávacích hier, ktoré môžu hrať všetci - zdravé deti, aj tie so zdravotným postihnutím.

Na fotke zľava Dalibor Kačmář (zástupca Microsoft), Dana Kuchtová, víťazný tím (študenti bakalárskeho štúdia FIIT STU: Marko Divéky, Rudolf Kajan, Peter Jurnečka a Ľuboš Omelina s prof. Máriou Bielikovou), Ján Figeľ

 

    2. miesto - Projekt Omega (Online Multiplayer Educational Game), tím študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (z Fakulty informatiky a informačných technológií).
    Omega predstavuje výučbovú hru založenú na možnosti interakcie hráčov. Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku a „ranno-školského“ veku. V tomto období dochádza u detí k najrýchlejšiemu rozvoju a začínajú sa prejavovať veľké rozdiely v ich vývoji, a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť ich vzdelávaniu. Často už v predškolskom veku sa ukáže, na čo dieťa má talent, ktorý je dôležité ďalej rozvíjať. Pri výučbe je potrebné zohľadniť rozdiely medzi jednotlivými deťmi.

Na fotke zľava Dalibor Kačmář (zástupca Microsoft), Dana Kuchtová, úspešný tím (študenti inžinierskeho štúdia FIIT STU: Andrej Frlička, Richard Veselý, Oto Vozár a Marek Tomša), Ján Figeľ

 

Súťažiacich zo Slovenska prišiel za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave podporiť prorektor Maroš Finka.

Na fotke zľava tím „S.M.I.L.E.“, prof. Maroš Finka, prof. Mária Bieliková, tím „OMEGA“.

 

Gratulujeme a postupujúcim držíme palce!