Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V stredu 29. septembra 2010 od 9:00 do 15:00
budú v priestoroch fakulty vo vestibule bloku D pred miestnosťou CD 300
prebiehať doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU.

 

Konečná kandidátka pre voľby v študentskej časti
AS FIIT STU:

  1. Bc. Matej Gomola, bakalársky stupeň
  2. Katarína Novotná, bakalársky stupeň
  3. Veronika Štrbáková, bakalársky stupeň
  4. Bc. Martin Baumann, inžiniersky stupeň
  5. Bc. Andrej Fogelton, inžiniersky stupeň

 

Konečná kandidátka pre voľby v študentskej časti
AS STU:

  1. Ing. Peter Pištek, doktorandský stupeň
  2. Ing. Jakub Šimko, doktorandský stupeň

 

Konečná kandidátka pre voľby do
Študentskej rady vysokých škôl:

  1. Ing. Jaroslav Abaffy, doktorandský stupeň
  2. Bc. Andrej Fogelton, inžiniersky stupeň
  3. Ing. Dušan Zeleník, doktorandský stupeň