Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v rámci medzinárodnej konferencie CEC 2009 (IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing)
Peter Bartalos zvíťazil v kategórii Architecture a vybojoval tretie miesto v kategórii Performance so svojim príspevkom: Semantic Web Service Composition Framework Based on Parallel Processing (spoluautorka M. Bieliková).

Web Services Challenge je medzinárodná súťaž pod záštitou Georgetown University, Washington, DC (USA) medzi výskumnými tímami z celého sveta o najlepší nástroj na automatickú kompozíciu webových služieb.

Cieľom je predviesť zaujímavé návrhové riešenia softvéru, prostredníctvom ktorých sa dosiahli ďalšie dôležité nefunkcionálne požiadavky.

Tento ročník bol zameraný na kompozíciu služieb s využitím sémantiky. Sledovali a vyhodnocovali sa dva aspekty:
- architektúra (vyhodnocuje sa architektúra softvéru)
- a efektívnosť (meria sa čas, za ktorý je nástroj schopný vytvoriť kompozitnú webovú službu).

Finále WSC 2009 sa konalo 20. - 23. júla 2009 vo Viedni (Rakúsko) v rámci medzinárodnej konferencie CEC 2009 - IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing.

Účasť na súťaži si vyžadovala napísanie článku o navrhnutej metóde, ktorý bol následne recenzovaný a po prijatí publikovaný v IEEE zborníku. Súčasťou samotnej súťaže bolo predstavenie svojho riešenia počas prezentácie, dodanie implementácie svojho nástroja, ktorý bol následne spúšťaný a vyhodnocovaný organizátormi a diskusia s porotou.

Úspešný Peter Bartalos (v strede) si prevzal ocenenia (Foto: archív CEC)
Diplom za prvé miesto v kategórii Architecture Diplom za 3. miesto v kategórii Performance