Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

sa konajú dňa 20. novembra 2009 v case od 10.00 do 12.00 hod. v miestnosti D 220 na FIIT STU - oznam .

Volebná komisia bude pracovať v zložení:
predseda: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
členovia: Ing. Anna Považanová
RNDr. Jana Parízková

Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia akademickej obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov príslušnej časti akademickej obce a podpis kandidáta). Návrhy sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 19. 11. 2009. Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 19. 11. 2009.