Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

18. apríla 2012 od 9:00 do 15:00 sa v priestoroch fakulty, vo vestibule bloku D,
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU a riadne voľby ŠRVŠ.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú na študijnom oddelení do 12:00 h 12. apríla 2012.