Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

29. septembra 2010 od 9:00 do 15:00
budú v priestoroch fakulty vo vestibule bloku D prebiehať doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU, STU a ŠRVŠ.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú na študijnom oddelení do 12:00 hod. 24. septembra 2010.