Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

12. októbra 2011 od 9:00 do 15:00
sa v priestoroch fakulty vo vestibule bloku D uskutočnia
doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú na študijnom oddelení (pani E. Urbaníkovej)
do 12:00 hod. dňa 5. októbra 2011.