Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

17. októbra 2017 od 10.00 do 15.00 hod.
sa vo vestibule FIIT pri vrátnici
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU.

Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 16.00 hod. dňa 7. októbra 2017.

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU - oznam
formulár na návrh kandidáta do študentskej časti AS STU