Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

20. septembra 2016 od 11.00 do 13.00 hod.
sa v zasadačke dekana FIIT (miestnosť 2.06 na 2. NP)
uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 12.00 hod. dňa 9. septembra 2016.

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU - oznam
formulár na návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS STU