Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

2nd Eastern European Regional Conference
on the Engineering of Computer Based Systems

medzinárodná vedecká konferencia
organizovaná Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
s technickým kosponzoringom IEEE, IEEE Computer Society
a IEEE Technical Committee on Engineering of Computer Based Systems.

5. - 6. septembra 2011
Kongresové centrum Družba v Bratislave

Konferencia je venovaná návrhu, vývoju, nasadeniu a analýze zložitých systémov, ktorých správanie je vo veľkej miere riadené počítačom. Takéto systémy sú charakterizované funkcionálnymi, výkonnostnými, ako aj požiadavkami ohľadom spoľahlivosti, čo vyžaduje úzke prepojenie spracovania informácií a fyzických procesov. Inžinierstvo systémov založených na počítačoch integruje hardvérovú, softvérovú a komunikačnú perspektívu v zmysle modelovania systémov, špecifikácie požiadaviek, simulácie, architektúry, bezpečnosti, zabezpečenia, spoľahlivosti, interakcie človek-počítač, systémovej integrácie, verifikácie a projektového manažmentu. V tomto konferencia má ambíciu byť mostom medzi výrobnou a akademickou sférou.

Dôležité termíny:

uzávierka na zaslanie abstraktov 12. 3. 2011
uzávierka na zaslanie príspevkov 12. 4. 2011
oznámenie o prijatí príspevku do 12. 5. 2011
včasná registrácia pre neautorov do 10. 6. 2011

Podrobné informácie nájdete na stránkach konferencie.